Virksomheder i klyngen

En klynge er en geografisk koncentration af specialiserede og indbyrdes relaterede virksomheder, som både samarbejder og konkurrerer. Tilstedeværelsen af en klynge er ofte – som her – et udtryk for særligt gunstige udviklingsbetingelser for et bestemt erhverv i et område.

En virksomhedsklynge består af enheder inden for leverandører, forsknings- og udviklingsinstitutioner, finansielle virksomheder og offentlige aktører, alle med relationer og samarbejde mellem hinanden.
Klynger har netværkskarakter og kræver god kontakt mellem aktørerne for at fungere optimalt og udvikles.

I dag stiller den øgede internationale konkurrence stadig højere krav til virksomhedernes innovationsevne. Derfor bliver det vigtigere end nogensinde for virksomheder at etablere sig i den rette sammenhæng – i områder hvor udviklingen allerede er stærk og hvor der er nærhed til relevante kompetencer, kapital og netværk.

Karakteristika ved klynger:

  • FÆLLES VÆRDIKÆDE OM SPECIALISERING
  • FÆLLES INITIATIVER OG SATSNINGER 
  • HURTIG VIDENSPREDNING OG SPIL-OVER MELLEM KUNDER-LEVERANDØRER OG KONKURRENTER 
  • TAVS VIDEN, SOM IKKE KAN KOPIERES I ANDRE KLYNGER


Klynger er baseret på succesrige enkeltvirksomheder – de udgør klyngens kerne. Kernevirksomhederne skaber høj værditilvækst og beskæftigelse og klarer sig godt – ikke mindst på de internationale markeder. En klynge trækker derfor værdi til det område den ligger i.

Målgruppen for Agro Valley Denmark - samarbejdet er - udover klyngens kernevirksomheder - leverandører, viden- og serviceproducenter, forsknings- og udviklingsinstitutioner, finansielle virksomheder og offentlige aktører med relationer til klyngen.