Agro Valley Denmark

På Lolland-Falster er der en stor koncentration af planteavlsrelaterede virksomheder som sammen med optimale naturgivne forhold giver gode muligheder for at skabe/understøtte en bæredygtig udvikling. Med etableringen af Agro Valley Denmark ønsker vi at sætte fokus på de unikke rammer, der er for planteavlsrelateret udvikling.

Agro Valley Denmark er etableret med det formål at tilføre potentiale og styrke til virksomhederne og området inden for planteavl og følgeindustrien som helhed. Via udadvendte aktiviteter og opsøgende arbejde er det målet, at synliggøre området som et ”Planteavlens Kraftcenter”. Herved styrkes samarbejdet mellem de eksisterende virksomheder og området vil blive mere attraktivt for nye virksomheder fra ind- og udland.

Baggrunden for idéen om at etablere Agro Valley Denmark skal findes i Lolland-Falster´s klima og landbrugsarealernes ensartede beskaffenhed. Området er særdeles velegnet til forsøg med og opformering af planter/frø/korn. Dette har flere virksomheder for længst erkendt og geografisk placeret sig i området, med forsøgsafdelinger m.v.. Virksomhederne har en række spidskompetencer indenfor planteavl, bl.a. forædling, frøproduktion, forskning, forsøg, måling innovation og udvikling.

Agro Valley Denmark er derfor etableret som kraftcenter, hvis mål det er via netværksdannelse og fælles udviklingstiltag, at skabe resultater i form af:

  • nye muligheder for virksomhedsudvikling 
  • aktiviteter indenfor forskning og udvikling 
  • ressourcer i form af arbejdskraft og kapital 
  • nye virksomheder enten som spinoff eller tilflytning


Lolland-Falster og herunder specielt Midtlolland, rummer en række virksomheder, som har spidskompetencer indenfor planteavl. Det drejer sig blandt andet om aktiviteter som forædling, frøproduktion, forskning, forsøg, måling, innovation og udvikling, men også relaterede aktiviteter i følgeindustrien.


Området har derfor allerede nu optimale rammer til etablering af forsøg og afprøvninger.
Det er en indlysende styrkeposition som skal udnyttes og udvikles.

Via netværksrelationerne/samspillet i Agro Valley Denmark vil vi arbejde for, at områdets styrker bliver synlige nationalt og internationalt, så viden og udvikling tiltrækkes til gavn for både virksomhederne og området.